* Tính đến 28/01/2022 đã có 207/15 087 doanh nghiệp triển khai đánh giá trên hệ thống phần mềm báo cáo đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19  BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT

* Số liệu cuộc gọi đi/đến từ hệ thống Robot Call trong truy vết
phòng chống dịch COVID-19

STT Nội dung Ngày 31/12/2021 Lũy kế từ ngày 11/07/2021
1 Số cuộc gọi thực hiện đến các đối tượng F1, F2683 375 56588
2 Số cuộc gọi thực hiện đến đối tượng F1, F2 không thực hiện được 89 21968
3 Tổng số cuộc gọi đến tổng đài từ người dân để khai báo y tế 40 10489
4 Số cuộc gọi thực hiện đến các đối tượng từ vùng dịch về 0 31889
5 Số cuộc gọi ghi nhận có dấu hiệu bất thường về sức khỏe 1 640